Preise

 • Shiatsu-Behandlung ca. 25 Minuten     30,- €
 • Shiatsu-Behandlung ca. 55 Minuten     60,- €
 • Shiatsu-Behandlung ca. 85 Minuten     90,- €
 • Shiatsu am Massagestuhl ca. 25 Minuten    30,- €
 • Shiatsu am Massagestuhl ca. 55 Minuten    60,- €
 • Schröpfmassage ca. 25 Minuten    30,- €
 • Schröpfmassage ca. 55 Minuten    60,- €

 

 • 5er Block / 25 Minuten-Behandlung    135,- €
 • 5er Block / 55 Minuten-Behandlung    275,- €
 • 5er Block / 85 Minuten-Behandlung    400,- €

Hausbesuche/ Shiatsu auf der Matte

 • Bei 2 Personen 75,- €  pro Behandlung (ca. 55 Minuten)/ Person
 • Ab 3 Personen  60,- €  pro Behandlung (ca. 55 Minuten)/ Person